Historiek

De historiek van deze stenen 'bovenkruier' Molen ter Rijst, gelegen aan de Hoogstraat in Herzele, begon in 1794. Vier jaar later was de stenen bovenkruier klaar.

 

De bouwheer Bernard Van Daelem, gaf opdracht, tot de bouw van deze molen. Doch door geldgebrek moest hij de onafgewerkte molen verkopen aan Frans Van Den Brulle uit Haaltert.

 

Op zijn beurt verkoopt hij de molen in 1836 aan Armand De Graeve afkomstig uit een molenaarsfamilie te Mere.
Deze molenaarsfamilie bleef eigenaar van de Molen ter Rijst tot hij in 1909 terug wordt verkocht. Dit maal aan Nemorin De Pril. Deze maalt er tot 1938.

 

Na diens overlijden in 1957 gaat de molen over in eigendom naar diens zonen Jozef en Jules De Pril. De weduwe van Jozef De Pril blijft de molen bewonen.

 

In 1975 schenkt zij de molen aan de vzw 'Molen Ter Rijst Vrienden'. De molen wordt in 1974 onder impuls van deze vzw beschermd als monument.

 

Vanaf dit moment worden er door deze vzw grote inspanningen geleverd om de molen terug maalvaardig te maken.

 

In 1978 beginnen de restauratiewerken gefinancieerd door de federale, provinciale en gemeentelijke overheid. Deze restauratie wordt geen succes.

 

In 1993 kon de vzw, in het kader van een nieuw beleid van de Vlaamse Regering, de provincie, de gemeente en met eigen middelen van de vzw (bijeengebracht door het organiseren van benefietevenementen) de molen eindelijk maalvaardig maken.

 

Deze keer was de restauratie wel een succes. Sinds september 1993 is de Molen ter Rijst opnieuw maalvaardig.

 

In 2006 werden er terug dringende werken uitgevoerd aan de leien van de saracenerkap of ajuinkap (naar de vorm van de kap genoemd), de staart, de spruiten en de schoren (nodig om de molen te kruien).

 

De molen draait nu nog altijd onder impuls van de vzw met als molenaars André De Temmerman en Tim Arts.